13. ทักษะการเผชิญปัญหา

ในชีวิตประจำวัน บุคคลสามารถพบเจอภาวะวิกฤตชีวิตได้ตลอดเวลา แต่หากบุคคลใดไม่สามารถเผชิญและจัดการกับปัญหาวิกฤตเหล่านี้ได้ จะส่งผลให้ขาดความสุข มีชีวิตและสังคมที่เครียด ดังนั้นทักษะการเผชิญปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บุคคลจะต้องเรียนรู้เพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในบทเรียนหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วย

  • ภาวะวิกฤตชีวิต คือ อะไร
  • สาเหตุภาวะวิกฤตชีวิต
  • กลไกการป้องกันทางจิต
  • รูปแบบการเผชิญปัญหา