แบบสอบประเมินคัดกรอง

แบบประเมินคัดกรอง
1. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน *
2. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์ *
3. ท่านมีหูแว่ว/ ภาพหลอน *
4. ท่านมีความคิดอยากตาย /พยายามทำให้ตัวเองตาย *
5. ท่านรู้สึกโกรธ โมโห หงุดหงิด ควบคุมอารมณ์ได้ยากเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์คับขัน *
6. ท่านรู้สึกด้อยค่า ไม่มีความสามารถ *
7. ท่านมีคนที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ คอยช่วยเหลือท่านในยามที่ต้องการ *
8. ท่านคิดว่าถ้าการเข้ารับบริการด้านสุขภาพจิตจะทำให้เพื่อน/ ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับ *
9. ท่านคิดว่าคนที่ขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างคือคนที่อ่อนแอ *
10. ท่านพยายามปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง *
11. การรับมือกับความเครียดทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้น *
12. ท่านไม่ท้อถอยง่ายๆ กับความล้มเหลว *
13. ท่านพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย *
14. เมื่อท่านไม่พอใจหรือโกรธ ท่านระบายความเครียดโดยการทำลายของ ตะโกน ด่าทอ *
15. เมื่อท่านมีความเครียดสูงท่านรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน *
16. เมื่อท่านต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ท่านพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีปัญหา เช่น การขาดงาน การลางาน *